Image default
Tin tức

Đơn cam kết đăng ký website mạng xã hội

CÔNG TY CỔ PHẦN

abcd VIỆT NAM

Số:  /BCK-ABCD

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
    

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2018

BẢN CAM KẾT

Kính gửi:  Bộ Thông tin và Truyền thông
(Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử)

            Tên tổ chức: Công ty cổ phần ABCD Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………., do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/08/2017, đăng kí thay đổi lần 1 ngày 04/06/2018

            Địa chỉ trụ sở: Số nhà ……….. , Phường ………., quận …………. , Thành phố ………..

Tên người đứng đầu tổ chức: Trần Văn A                Chức danh: Giám đốc

            Sau khi nghiên cứu Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan, Công ty cổ phần ABCD Việt Nam đã làm hồ sơ xin phép Bộ Thông tin và truyền thông (Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử) cấp giấy phép thiết lập website mạng xã hội trên mạng tại địa chỉ tên miền: https://www.abcd.vn

Nay, chúng tôi xin báo cáo và đề nghị được lãnh đạo Bộ Thông tin và truyền thông đồng ý cho công ty chúng tôi hoạt động mạng xã hội tại tên miền https://www.abcd.vn. Chúng tôi xin cam kết khi được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép hoạt động mạng xã hội, chính tôi sẽ chấp hành nghiêm túc những quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng xã hội, chỉ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về trang mạng xã hội mà không hoạt động dưới hình thức trang thông tin điện tử hay bất kỳ hình thức nào khác.

Tham khảo thêm: điều kiện xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc những quy định khác của quý Bộ trong việc thiết lập mạng xã hội.

            Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám Đốc

 

Trần Văn A

 

 

 

 

 

 

 

tư vấn xin giấy phép mạng xã hội

Trên đây là tư vấn của Oceanlaw liên quan đến xin giấy phép website mạng xã hội, khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp theo hotline 0904 445 449. Chuyên viên oceanlaw sẽ tư vấn chi tiết cho khách hàng.

Khách hàng tải mẫu đơn cam kết xin giấy phép mạng xã hội vui lòng inbox đến Oceanlaw/

Có thể bạn quan tâm:

cố định dòng trong excel 2010

Phần mềm cắt nhạc mp3

Leave a Comment