Image default
Tin tức

Kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử khác gì so với hóa đơn giấy?

Kê khai thuế là một nghiệp vụ mà kế toán thường xuyên cần phải làm để đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ngoài vướng mắc về giá in hóa đơn GTGT, về cách xử lý hóa đơn có sai sót, việc kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử vẫn còn là nghiệp vụ khá mới với nhiều kế toán chưa có kinh nghiệm. Nội dung bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử.

1. Có được kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử không?

Do cùng mang bản chất là hóa đơn nên việc kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử là hoàn toàn hợp pháp, đúng với quy định pháp luật. Việc kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử cũng đã được Bộ Tài chính chủ trương trương khi ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC, ngày 31/03/2014, nhằm hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bởi vậy, mọi doanh nghiệp đều được phép sử dụng hóa đơn điện tử để tiến hành kê khai thuế.

2. Kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử có gì khác so với kê khai khai thuế bằng hóa đơn giấy?

So với việc kê khai thuế bằng hóa đơn giấy, quy trình kê khai với hóa đơn điện tử cũng được thực hiện tương tự, song cách thức thực hiện thì đơn giản, nhanh chóng hơn rất nhiều.

Trước tiên, khi áp dụng kê khai với hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp chỉ cần kê khai các hóa đơn đã thu mua theo đúng như danh mục thuế suất vào tờ GTGT rồi gửi tới cơ quan thuế. Tuy nhiên thay vì phải gửi chuyển phát hay đến tận cơ quan thuế trực thuộc để nộp, các doanh nghiệp có thể hoàn toàn sử dụng phương thức điện tử, khai và nộp ngay trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế.

Tiếp theo, doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì còn được bỏ qua bước kê khai hóa đơn điện tử bán ra. Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ cần kê khai hóa đơn điện tử đã mua vào mà thôi.

Như vậy, nhờ áp dụng công nghệ hóa đơn điện tử hiện đại, việc kê khai thuế của các doanh nghiệp sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm hơn rất nhiều.

3. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có được dùng để kê khai thuế không?

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử chỉ cần đảm bảo tính hợp pháp thì đều có thể dùng phục vụ cho mục đích kê khai thuế. Bởi theo quy định hiện hành thì hóa đơn chuyển đổi khi đáp ứng đầy đủ các tiêu thức hóa đơn và quy định chuyển đổi thì đều được công nhận tính pháp lý:

– Hóa đơn chuyển đổi phải phản ánh đầy đủ thông tin của hóa đơn điện tử gốc.

– Hóa đơn chuyển đổi cần có ký hiệu riêng, ghi rõ dòng chữ:  “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”.

– Hóa đơn chuyển đổi phải có đủ chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản nêu trên thì hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sẽ được phép sử dụng để kê khai thuế.

4. Khi nào hóa đơn điện tử dùng để kê khai thuế được áp dụng khấu trừ?

Hóa đơn điện tử sử dụng để kê khai thuế sẽ chỉ được áp dụng khấu trừ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của pháp luật về khấu trừ hóa đơn. 

Sử dụng hóa đơn điện tử để vận chuyển hàng hóa đi trên đường 

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỂ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐI TRÊN ĐƯỜNG

Điều kiện áp dụng khấu trừ thuế khi kê khai hóa đơn điện tử đã được Bộ Tài chính quy định rất rõ tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC. Theo đó, mọi khoản chi của doanh nghiệp sẽ được áp dụng khấu trừ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

– Là khoản chi có đầy đủ hoá đơn và chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Với những khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) thì khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán đầy đủ và không dùng tiền mặt. Theo đó, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

 

Có thể bạn quan tâm:

cố định dòng trong excel 2010

Phần mềm cắt nhạc mp3

Leave a Comment