Recipe Index 2 Columns

Lê Cát Tiên

[penci_index title=”With Landscape Size” cat=”chicken” numbers_posts=”4″ columns=”2″ display_title=”yes” display_cat=”no” display_date=”yes” display_image=”yes” image_size=”landscape” cat_link=”yes” cat_link_text=”View All” /]

[penci_index title=”With Square Size” cat=”cooking-tips” numbers_posts=”4″ columns=”2″ display_title=”yes” display_cat=”no” display_date=”yes” display_image=”yes” image_size=”square” cat_link=”yes” cat_link_text=”View All” /]

[penci_index title=”With Vertical Size” cat=”breakfast” numbers_posts=”4″ columns=”2″ display_title=”yes” display_cat=”no” display_date=”yes” display_image=”yes” image_size=”vertical” cat_link=”yes” cat_link_text=”View All” /]

Có thể bạn quan tâm:

cố định dòng trong excel 2010

Phần mềm cắt nhạc mp3