Image default
Tin tức

Tham gia bảo hiểm xã hội bị gián đoạn có ảnh hưởng đến lương hưu không?

Trong thời gian dịch bệnh kéo dài, nhiều lao động bị mất việc làm. Vậy khi mất việc làm trong một khoảng thời gian không đóng bảo hiểm xã hội, sau đó đi làm trở lại ở một tổ chức khác, đóng bảo hiểm tiếp thì có ảnh hưởng đến lương hưu hay không? Bảo hiểm xã hội thực sự là một trong những vấn đề quan trọng mà người lao động hết sức quan tâm. Ngoài cách tra cứu bhxh, trong bài viết này sẽ giải đáp vướng mắc trên cho người lao động

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy trong trường hợp người lao động nghỉ làm một thời gian, sau đó đi làm ở một chỗ mới, thực hiện tiếp việc đóng bảo hiểm thì sẽ không phân biệt thời gian tham gia BHXH ở doanh nghiệp với thời gian tham gia BHXH theo bảng lương nhà nước. Thời gian này sẽ được cộng dồn để hưởng BHXH.

Theo quy định tại Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

“ Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu. 

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH GIÚP CHỐNG THẤT THU THUẾ 

ĐIỀU CHỈNH, HỦY BỎ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ LẬP LẠI HÓA ĐƠN ĐÃ XUẤT

4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.”

Theo quy định trên nếu đủ các điều kiện tại Điều 54 luật BHXH thì bạn hoàn toàn được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật mà không có ảnh hưởng gì về việc cộng dồn thời gian đóng BHXH.

 

Có thể bạn quan tâm:

cố định dòng trong excel 2010

Phần mềm cắt nhạc mp3

Leave a Comment